Zespół Szkół
w Czerninie
Strona głównaDokumentySportOsiągnięciaGrono pedagogiczneUczniowieGdzie jesteśmyPlan lekcjiProjekty
Program wychowawczyStatut Regulamin szkołyRegulamin wycieczekWypadek w szkoleRPKSkładkiTerminarz
Wypadek w szkole

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

 

1. Każdy zaistniały na terenie placówki wypadek zostaje zgłoszony dyrektorowi.

2. W zależności od miejsca zdarzenia wypadek zgłaszają:

a/ nauczyciel wychowania fizycznego, gdy zdarzenie będzie miało miejsce

na sali gimnastycznej podczas trwania zajęć wychowania fizycznego lub

w pomieszczeniach przy sali , gdy zdarzenie miało miejsce przed lub po

odbytych zajęciach,

b/ nauczyciel pełniący dyżur, gdy zdarzenie miało miejsce na holu,

szatniach bądź toaletach szkolnych,

c/ nauczyciel prowadzący zajęcia, gdy zdarzenie miało miejsce w klasie,

d/ nauczyciel świetlicy, gdy zdarzenie miało miejsce w pomieszczeniach

świetlicy, w drodze do i z przystanku przed szkołą.

3. Nauczyciel zgłaszający wypadek sporządza protokół wypadku.

4. Każde zdarzenie jest odnotowywane w sekretariacie szkoły w rejestrze

wypadków uczniowskich.

5. Pierwszej pomocy udziela poszkodowanemu pielęgniarka szkolna, w dni

kiedy dyżuruje w szkole. Natomiast w pozostałe dni pani Wanda

Floriańska, w przypadku jej nieobecności inny pracownik szkoły.

6. Do osób wymagających interwencji lekarza wzywana jest karetka

pogotowia.

7. O każdym zdarzeniu natychmiast powiadamiani są telefonicznie rodzice

uczniów.

Numery telefonów alarmowych:

277 23 33 pogotowie ratunkowe Sztum

999 numer alarmowy

Procedury zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 09 marca 2005 roku.


 
Strona głównaDokumentySportOsiągnięciaGrono pedagogiczneUczniowieGdzie jesteśmyPlan lekcjiProjekty